working on it ...

Filters

Explore Public Snippets

Sort by

Found 302 snippets

  public by peterrolex1 modified Feb 19, 2019  44  0  2  0

  Hypertension

  <h1><strong>Thuốc trị cao huyết áp Tốt nhất - Không phải Thuốc Tây !!</strong></h1>
  <p> </p>
  <p><span style="font-weight: 400;">Thuốc trị cao huyết áp Tốt nhất. Huyết áp cao là một tình trạng phổ biến và nguy hiểm. Có huyết áp cao có nghĩa là áp lực của máu trong mạch máu của bạn cao hơn mức cần thiết. Nhưng bạn có thể thực hiện các bước để kiểm soát huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Khoảng 1 trong 3 người Mỹ trưởng thành, hoặc khoảng 75 triệu người, họ bị huyết áp cao. Chỉ khoảng một nửa (54%) những người này bị huyết áp cao trong tầm kiểm soát. </span></p>
  <p> </p>
  <p><span style="font-weight: 400;">Nhiều thanh niên cũng được chẩn đoán bị huyết áp cao. Tình trạng phổ biến này làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ, hai trong số những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho người Mỹ. Nhận thông tin nhanh hơn về huyết áp cao hoặc tìm hiểu thêm về huyết áp cao ở Hoa Kỳ.</span></p>
  <p> </p>
  <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://i.imgur.com/hYU3q81.png" alt="" width="600" height="356" /></span></p>
  <p> </p>
  <h2><strong>Thuốc trị cao huyết áp Tốt nhất - KIẾN THỨC BỆNH HỌC</strong></h2>
  <p> </p>
  <p><span style="font-weight: 400;">Huyết áp cao được gọi là kẻ giết người thầm lặng của người Hồi giáo vì nó thường không có dấu hiệu cảnh báo hoặc triệu chứng, và nhiều người không biết họ mắc bệnh này. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải kiểm tra huyết áp thường xuyên.</span></p>
  <p> </p>
  <p><span style="font-weight: 400;">Tin tốt là bạn có thể thực hiện các bước để ngăn ngừa huyết áp cao hoặc kiểm soát nó nếu huyết áp của bạn đã cao.</span></p>
  <p> </p>
  <p><span style="font-weight: 400;">Tăng huyết áp ảnh hưởng đến khoảng 29 phần trăm người trưởng thành ở Hoa Kỳ. Tỷ lệ mắc bệnh tăng theo tuổi và khoảng 63% người trên 60 tuổi bị ảnh hưởng. Ở người Mỹ gốc Phi, tình trạng này phổ biến hơn, bắt đầu ở độ tuổi trẻ hơn và nghiêm trọng hơn so với các dân số khác.</span></p>
  <p> </p>
  <p><span style="font-weight: 400;">Tăng huyết áp có xu hướng chạy trong các gia đình. Các cá nhân có cha mẹ bị tăng huyết áp có nguy cơ mắc bệnh cao, đặc biệt nếu cả hai cha mẹ đều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, mô hình thừa kế là không rõ.</span></p>
  <p> </p>
  <p><span style="font-weight: 400;">Hiếm, các dạng di truyền của tăng huyết áp tuân theo mô hình di truyền của tình trạng cá nhân.</span></p>
  <p> </p>
  <p><span style="font-weight: 400;">Mỗi khi tim bạn đập, máu được bơm qua các động mạch và tĩnh mạch của bạn, các mạch máu của hệ thống tuần hoàn của bạn. Huyết áp động mạch được tạo ra bởi lực tác động của máu vào thành động mạch, vì chúng mang máu đi khắp cơ thể bạn.</span></p>
  <p><span style="font-weight: 400;">Tăng huyết áp, còn được gọi là huyết áp cao, là khi áp lực của máu được bơm qua các động mạch của bạn cao hơn mức cần thiết.</span></p>
  <p><span style="font-weight: 400;">Huyết áp cao, hay tăng huyết áp đã được gọi là "kẻ giết người thầm lặng", bởi vì nó thường không có dấu hiệu hoặc triệu chứng cảnh báo, và nhiều người thậm chí không biết họ mắc bệnh này. Theo thời gian, quá tải áp suất liên tục gây ra thiệt hại tích lũy mà cuối cùng trở nên nhiều hơn hệ thống tuần hoàn của bạn có thể xử lý, thường dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.</span></p>
  <p><br /><br /></p>
  <p><span style="font-weight: 400;">Và đây là giải pháp giúp bạn giải quyết được căn bệnh này …</span></p>
  <p> </p>
  <p><span style="font-weight: 400;">Chúc bạn nhiều sức khỏe!</span></p>
  <p> </p>
  <p><span style="font-weight: 400;">➽ Thuốc chữa trị - điều trị bệnh cao huyết áp Tốt nhất Hiện Nay !!</span><span style="font-weight: 400;">. </span><span style="font-weight: 400;">Xem chi tiết tại:  </span><a href="http://throttleshift.server105.com/Activity-Feed/My-Profile/UserId/1077420"><strong>http://throttleshift.server105.com/Activity-Feed/My-Profile/UserId/1077420</strong></a></p>
  <p> </p>
  <p><span style="font-weight: 400;">➽ Bài viết điều trị mới nhất: </span><strong> </strong><a href="https://git.laquadrature.net/it-v2/welcome/wikis/home"><strong>Thuốc chữa trị - điều trị bệnh cao huyết áp Tốt nhất Hiện Nay !!</strong></a></p>
  <p> </p>
  <p><span style="font-weight: 400;">➽</span> <span style="font-weight: 400;">Chia sẻ đặc biệt:  </span><a href="http://www.anemoon.org/activity-feed/userid/531"><strong>Thuốc trị cao huyết áp Tốt nhất</strong></a><strong> tại website hahuyetapcao.com</strong></p>
  <p><br /><br /></p>
  <p><span style="font-weight: 400;">Tác giả: </span><strong>Nhóm Dược sĩ Lâm sàng</strong></p>

  public by thatwas modified Dec 28, 2017  329  3  5  0

  Alternative website

  1.Short url /goog. gl/bitly .com altenative
   
  http://ulvis.net
   
  2.Who is whois. net/com IP/domain altenative
   
  http://whois.ulvis.net
   
  3..whatsmybrowser .org/mybrowserinfo .com IP/Browser info altenative
   
  http://ulvis.net/browser/
   
  4.Pastebin .com/pastie altenative
   
   http://paste.ulvis.net
   
  5.Disqus /kissanime .com/anime-planet. com chatroom altenative
   
  http://chat.ulvis.net

  public by unlovedmind modified Aug 23, 2015  3346  1  5  0

  make workspace

  atiq@atiq-Vostro-1014:~$ cd patchrom
  atiq@atiq-Vostro-1014:~/patchrom$ . build/envsetup.sh
  PATCHROM_BRANCH = jellybean42-mtk
  ANDROID_PLATFORM = v17
  PORT_ROOT    = /home/atiq/patchrom
  ANDROID_TOP   = 
  ANDROID_OUT   = 
  PORT_PRODUCT   = Unknown
  USE_ANDROID_OUT = 
  ANDROID_BRANCH  = 
  atiq@atiq-Vostro-1014:~/patchrom$ cd primof2a
  atiq@atiq-Vostro-1014:~/patchrom/primof2a$ make verify
  -------------------
  >>>>> ENV VARIABLE:
  PORT_ROOT  = /home/atiq/patchrom
  ANDROID_TOP = 
  ANDROID_OUT = 
  BUILD_NUMBER= 
  ----------------------
  >>>>> GLOBAL VARIABLE:
  TMP_DIR  = out
  ZIP_DIR  = out/ZIP
  OUT_ZIP  = out/MIUI_primof2.zip
  TOOL_DIR  = /home/atiq/patchrom/tools
  APKTOOL  = /home/atiq/patchrom/tools/apktool --quiet
  SIGN    = /home/atiq/patchrom/tools/sign.sh >/dev/null
  ADDMIUI  = /home/atiq/patchrom/tools/add_miui_smail.sh >/dev/null
  SYSOUT_DIR = /home/atiq/patchrom/miui/XHDPI/system
  ----------------------
  >>>>> LOCAL VARIABLE:
  local-use-android-out = 
  local-zip-file    = stockrom.zip
  local-out-zip-file  = MIUI_primof2.zip
  local-modified-apps  = 
  local-miui-apps    = 
  local-remove-apps   = 
  local-phone-apps   = Superuser YGPS WifiDirect VoiceUnlock UserDictionaryProvider Talk StkSelection Stk1 SharedStorageBackup SetupWizard SchedulePowerOnOff PicoTts Phonesky Omacp NetworkLocation MusicFX MtkWorldClockWidget MtkWeatherWidget MtkBt MediaUploader Maps_hdpi MTKThermalManager MTKLogger LocationEM LatinIME KeyChain HTMLViewer GoogleServicesFramework GooglePartnerSetup GoogleLoginService GoogleFeedback GoogleContactsSyncAdapter GoogleCalendarSyncAdapter GoogleBackupTransport GmsCore Gmail2 GN_ZoomClipView GN_SchAirPlane GN_SalesTrack GN_PowerSaver GN_MMITest GN_Camera GN_AudioProfile FusedLocation FaceLock FMRadio Exchange EngineerModeSim EngineerMode DrmProvider DefaultContainerService CertInstaller CellConnService CDS_INFO BatteryWarning BackupRestoreConfirmation ApplicationsProvider 
  local-pre-zip     = local-zip-misc
  local-after-zip    = 
  local-density     = 
  ----------------------
  >>>>> INTERNAL VARIABLE:
  ERR_REPORT= 
  OUT_SYS_PATH  = /home/atiq/patchrom/miui/XHDPI/system
  OUT_JAR_PATH  = /home/atiq/patchrom/miui/XHDPI/system/framework
  OUT_APK_PATH  = /home/atiq/patchrom/miui/XHDPI/system/app
  ACT_PRE_ZIP   = local-zip-misc pre-zip-misc 
  ACT_PRE_ZIP   = 
  USE_ANDROID_OUT = false
  RELEASE_MIUI  = 
  MIUIAPPS_MOD  = AntiSpam Backup BaiduNetworkLocation Browser BugReport Calculator Calendar CalendarProvider CloudService Contacts ContactsProvider DataHubProvider DeskClock DownloadProvider DownloadProviderUi Email FileExplorer LBESEC_MIUI MiLinkService MiuiGallery MediaProvider MiuiCompass MiuiHome MiuiSystemUI Mms Music Notes O2O PackageInstaller Phone Provision QuickSearchBox Settings SettingsProvider SoundRecorder SuperMarket TelephonyProvider ThemeManager Updater Weather WeatherProvider GuardProvider XiaomiServiceFramework VpnDialogs YellowPage MiWallpaper PaymentService VoiceAssist MiuiVideo KingSoftCleaner GameCenter GameCenterSDKService NetworkAssistant2 TrafficControl ota-miui-MiShop ota-partner-NetworkAssistant ota-partner-XunfeiSpeechService3 Userbook
  miui-apps    = AntiSpam Backup BaiduNetworkLocation Browser BugReport Calculator Calendar CalendarProvider CloudService Contacts ContactsProvider DataHubProvider DeskClock DownloadProvider DownloadProviderUi Email FileExplorer LBESEC_MIUI MiLinkService MiuiGallery MediaProvider MiuiCompass MiuiHome MiuiSystemUI Mms Music Notes O2O PackageInstaller Phone Provision QuickSearchBox Settings SettingsProvider SoundRecorder SuperMarket TelephonyProvider ThemeManager Updater Weather WeatherProvider GuardProvider XiaomiServiceFramework VpnDialogs YellowPage MiWallpaper PaymentService VoiceAssist MiuiVideo KingSoftCleaner GameCenter GameCenterSDKService NetworkAssistant2 TrafficControl
  MIUIAPPS    = 
  OTA_BASE    = eng.znsj_bianyi5.1375104271
  APKTOOL_IF_RESULT_FILE = /home/atiq/apktool/framework
  DENSITY     = XHDPI
  ----------------------
  >>>>> OUTPUT VARIABLE:
  PROG  = 
  INFO  = 
  VERBOSE = >/dev/null
  hide  = @
  >>>>> MORE VARIABLE:
  SIGNAPKS   = out/AntiSpam.apk.sign out/Backup.apk.sign out/BaiduNetworkLocation.apk.sign out/Browser.apk.sign out/BugReport.apk.sign out/Calculator.apk.sign out/Calendar.apk.sign out/CalendarProvider.apk.sign out/CloudService.apk.sign out/Contacts.apk.sign out/ContactsProvider.apk.sign out/DataHubProvider.apk.sign out/DeskClock.apk.sign out/DownloadProvider.apk.sign out/DownloadProviderUi.apk.sign out/Email.apk.sign out/FileExplorer.apk.sign out/LBESEC_MIUI.apk.sign out/MiLinkService.apk.sign out/MiuiGallery.apk.sign out/MediaProvider.apk.sign out/MiuiCompass.apk.sign out/MiuiHome.apk.sign out/MiuiSystemUI.apk.sign out/Mms.apk.sign out/Music.apk.sign out/Notes.apk.sign out/O2O.apk.sign out/PackageInstaller.apk.sign out/Phone.apk.sign out/Provision.apk.sign out/QuickSearchBox.apk.sign out/Settings.apk.sign out/SettingsProvider.apk.sign out/SoundRecorder.apk.sign out/SuperMarket.apk.sign out/TelephonyProvider.apk.sign out/ThemeManager.apk.sign out/Updater.apk.sign out/Weather.apk.sign out/WeatherProvider.apk.sign out/GuardProvider.apk.sign out/XiaomiServiceFramework.apk.sign out/VpnDialogs.apk.sign out/YellowPage.apk.sign out/MiWallpaper.apk.sign out/PaymentService.apk.sign out/VoiceAssist.apk.sign out/MiuiVideo.apk.sign out/KingSoftCleaner.apk.sign out/GameCenter.apk.sign out/GameCenterSDKService.apk.sign out/NetworkAssistant2.apk.sign out/TrafficControl.apk.sign out/ota-miui-MiShop.apk.sign out/ota-partner-NetworkAssistant.apk.sign out/ota-partner-XunfeiSpeechService3.apk.sign out/Userbook.apk.sign out/framework-miui-res.apk.sign out/framework-res.apk.sign
  REALLY-CLEAN = 
  atiq@atiq-Vostro-1014:~/patchrom/primof2a$ make workspace
  fix the apktool multiple position substitution bug
  /home/atiq/patchrom/tools/fix_plurals.sh >/dev/null framework-res
  restore obsolete keyguard
  /home/atiq/patchrom/tools/restore_obsolete_keyguard.sh >/dev/null
  /home/atiq/patchrom/tools/restore_obsolete_keyguard.sh: line 3: cd: android.policy.jar.out/smali/com/android/internal/policy/impl: No such file or directory
  cp: cannot stat ‘keyguard_obsolete/*.smali’: No such file or directory
  find: `./keyguard_obsolete': No such file or directory
  rm: cannot remove ‘./keyguard_obsolete’: No such file or directory
  /home/atiq/patchrom/tools/restore_obsolete_keyguard.sh: line 20: cd: OLDPWD not set
  /home/atiq/patchrom/build/util.mk:62: recipe for target 'restore-obsolete-keyguard' failed
  make: *** [restore-obsolete-keyguard] Error 1
  atiq@atiq-Vostro-1014:~/patchrom/primof2a$ 
        

  public by huanshuai modified Apr 6, 2015  219424  1  6  1

  Get logging config and start logging in Python

  import logging
  import os.path
  
  SCRIPT_DIR = os.path.abspath(os.path.dirname(__file__))
  
  def main():
    log_path = os.path.join(SCRIPT_DIR, 'logging.conf')
    logging.config.fileConfig(log_path, disable_existing_loggers=False)
    logger.info("start logging!")
  

  public by lbottaro modified Jan 29, 2015  2642  8  6  2

  How to detect your computer's RAM configuration via cmd prompt

  Using this simple WMI (Windows Management Instrumentation) command you can see how your RAM is configured on your pc. The output shows how many banks are used and their capacity. Output: Microsoft Windows [Version 6.3.9600] (c) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved. C:\wmic MEMORYCHIP get banklabel, devicelocator, caption, capaci
  C:\>wmic MEMORYCHIP get banklabel, devicelocator, caption, capacity

  public by vhsharo modified Jan 9, 2015  1828  1  5  0

  code3eButton

  // Enter here the actual content of the snippet.      
  
  
      var button : UIButton = UIButton.buttonWithType(UIButtonType.System) as UIButton
      button.frame = CGRectMake(width*0.3, height*0.5, width*0.4, height*0.05)
      button.setTitle("Quiero Comer", forState: UIControlState.Normal)
      button.addTarget(self, action: "requestFood:", forControlEvents: UIControlEvents.TouchUpInside)
      view.addSubview(button)

  public by vhsharo modified Jan 9, 2015  1483  0  4  0

  code3eButton

  // Enter here the actual content of the snippet.      
  
  
      var button : UIButton = UIButton.buttonWithType(UIButtonType.System) as UIButton
      button.frame = CGRectMake(width*0.3, height*0.5, width*0.4, height*0.05)
      button.setTitle("Quiero Comer", forState: UIControlState.Normal)
      button.addTarget(self, action: "requestFood:", forControlEvents: UIControlEvents.TouchUpInside)
      view.addSubview(button)

  public by hypn0z modified Jan 8, 2015  136812  0  4  0

  Extract line range from file

  perl -ne 'print if 16224..16482' file.txt > new_file.txt    
  

  public by huanshuai modified Jan 7, 2015  4503  3  6  0

  Flask Web Test using Selenium

  import time
  from unittest import TestCase
  from flask import url_for
  from selenium import webdriver
  
  from learnpython.app import app
  
  class TestViewsWithSelenium(TestCase):
    def setUp(self):
      self.browser = webdriver.Firefox()
      app.testing = True
      self._ctx = app.test_request_context()
      self._ctx.push()
  
    def tearDown(self):
      self._ctx.pop()
      self.browser.quit()
  
    def test_index(self):
      index_url = self.url('page', name='index')
  
      self.browser.get(self.url('/'))
      self.assertEqual(self.browser.current_url, index_url)
      time.sleep(1)
  
      element = self.browser.find_element_by_link_text('Learn Python')
      self.assertEqual(element.get_attribute('href'), index_url)
  
    def test_static(self):
      self.browser.get(self.url('static', filename='css/screen.css'))
      self.browser.get(self.url('static', filename='does_not_exists.exe'))

  public by AndriyShepitsen modified Aug 31, 2014  2227  0  5  2

  stylus link styles

  a.button
   border-radius:8px
   transition: all 2s ease;
   box-shadow: #123456 0 0 10px;
  
  
  button
   overflow: ellipsis;
  • Public Snippets
  • Channels Snippets